Selecteer uw taal   

De Vogelbescherming

Vogelbescherming Nederland is een onafhankelijke, landelijke natuurbeschermingsorganisatie en de Nederlandse partner van BirdLife International, de organisatie die wereldwijd opkomt voor vogels en hun leefgebieden. Door gerichte beschermingsprogramma's, intensieve samenwerkingen, politieke lobby, juridische actie, duidelijke voorlichting en effectieve campagnes zet Vogelbescherming zich in voor de bescherming van vogels in Nederland en wereldwijd. Bij het beschermingswerk wordt gebruik gemaakt van de beste wetenschappelijke inzichten. Er zijn al veel successen bereikt, zoals de terugkeer van de ooievaar, ijsvogel, lepelaar en de kerkuil in ons landschap.

Begrazingsproject Grafelijkheidsduinen

Om verruiging tegen te gaan worden de Grafelijkheidsduinen bij Den Helder begraasd door Schotse Hooglanders. Om het leefgebied van de tapuit te verbeteren wordt er naast deze begrazing sinds 2007 een begrazingsproject uitgevoerd met Konikpaarden. Dit project wordt uitgevoerd door Landschap Noord Holland i.s.m. Vogelbescherming Nederland. Paarden staan er om bekend dat ze de vegetatie veel korter kunnen grazen dan runderen. Hiermee worden kortgrazige stukken duin verkregen, om zo het leefgebied van de tapuit te verbeteren. Het hele duinsysteem wordt door de begrazing met paarden verbeterd. Het biedt namelijk ook mogelijkheden voor andere soorten, zoals het konijn, de kommavlinder en de zandhagedis. Met de gift van Marjolein Bastin kan dit paardenbegrazingsproject wordenuitgevoerd voor 5 jaar.

 

 

Inloggen

Vul uw e-mailadres en wachtwoord in om in te loggen.
Mijn e-mail adres:
Mijn wachtwoord: (wachtwoord vergeten?)